Garantii ja hooldus

Garantii

Blount Inc annab kõikidele Oregon®-i akutööriistadele, akudele ja laadijatele kahe (2) aasta pikkuse garantii alates algsest ostukuupäevast ja ühe (1) aasta pikkuse garantii, kui tooteid kasutatakse kommertseesmärgil. Käesolev piiratud garantii kehtib Oregon®-i Cordless Tool System kaubamärgi toodetele. Blount asendab või remondib omal äranägemisel garantiiperioodi jooksul tasuta mis tahes toote või osa, mille leiab kontrollides olevat defektse kasutatud materjalide ja/või tootmisvea tõttu. Ostja tasub kõik transportkulud ja vajaduse korral mis tahes sellise osa eemaldamise kulud, mis kuulub käesoleva garantii alusel asendamisele.

Teenindus ja tugi

Pöörduge meie klienditeeninduse poole aadressil hortulus@hortulus.ee abi saamiseks, täiendavate tehniliste nõuannete saamiseks, remondiks või asendusosade tellimiseks. Ohutuse tagamiseks tohib mootorsael kasutada ainult ehtsaid originaalvaruosi. Meie klienditeeninduses on tööl sobiva väljaõppega personal täiendava toe ja abi tõhusaks pakkumiseks seoses Oregon®-i kõikide akutööriistade reguleerimise, remondi ja asendamisega.